Αστική Ευθύνη

Κάλυψη σε περίπτωση αμέλειας ιδιωτικής ή επαγγελματικής.

Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/και παράλειψής του έγινε άθελά του (ακουσίως) υπαίτιος να προκληθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού).

Κλάδους που αφορά:
 • Ιατρούς.
 • Φαρμακοποιούς.
 • Δικηγόρους.
 • Ασφαλιστές.
 • Λογιστές.
 • Ξενοδόχους.
 • Εστιάτορες.
 • Φροντιστήρια-ξενες γλώσσες.
 • Κατασκευαστικά έργα.
 • Μηχανικούς.
 • Οικογενειάρχες.
 • Ανέγερση Ανελκυστήρων.
Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...