Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Παρέχουμε πολλές επιλογές συνταξιοδοτικού προγράμματος.

Ειδικότερα:
  • Δυνατότητα εισόδου από 3 μήνες έως 60 έτη.
  • Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη.
  • Δυνατότητα εξαγοράς μετά την 3ετία.
  • Δυνατότητα ολικής η μερικής εξαγοράς μετά την 3ετία.
  • Δυνατότητα εκτάκτων καταβολών.
  • Δυνατότητα επιλογής μηνιαίας σύνταξης ή εφάπαξ κεφαλαίου στη λήξη.

Με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει ένα εγγυημένο κεφάλαιο το οποίο στηρίζεται στο εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο της εταιρείας το οποίο σήμερα είναι 2,70% από το πρώτο ευρώ!

Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...