Κλάδος Περιουσίας

Κάλυψη κατοικιών (ενυπόθηκων και μη) από κάθε κίνδυνο: φωτιά, σεισμός, κλοπή, θραύση τζαμιών, φυσικά φαινόμενα, διάρρηξη σωληνώσεων κ.α.
Κάλυψη επαγγελματικής στέγης και εξειδικευμένων κινδύνων σε πολλές εταιρείες (ισχύουν οι ίδιες καλύψεις με την κάλυψη κατοικιών).

Απαραίτητα στοιχεια για την προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας
  • Τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.
  • Χρονολογία κατασκευής.
  • Υπολογίζεται ελάχιστο κεφάλαιο ανά τ.μ.
  • Από 900-1200 τ.μ. σε περίπτωση παραπάνω κόστους ζητείται έγκριση από την εταιρεία.
  • Ανάλογα το έτος κατασκευής της κατοικίας επηρεάζονται διάφορες καλύψεις του ασφαλιστηρίου όπως πλημμύρα-σεισμός-διαρροή σωληνώσεων κλπ. (πρέπει να είναι συνηθως 30ετίας).
Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...