Εξωνοσοκομειακές Παροχές

Έχετει την δυνατότητα να αγοράσετε πρόγραμμα εξωνοσοκομειακό μεμονωμένο, χωρίς δηλαδή τις υπόλοιπες παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης κλπ, για να έχετε διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς σαν δεύτερη επιλογή από το ασφαλιστικό ταμείο.

Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...